fredag 3 oktober 2008

...

"Herre, min Gud,
måste människor alltid
liksom havet
pendla mellan ebb och flod?"
Dom Helder Camara, ur diktsamlingen Tusen skäl att leva.